De 5 bästa Windows Auto-Clickers med snabbtangenter

Xiaobai programvara  2023-03-18 17: 30  läs 65 visningar

Autoklickare används ofta av spelare där upprepade musklick krävs.Men du kan också använda Auto Clicker som ett produktivitetsverktyg.Auto-clicker kan automatiskt klicka med musen genom kortkommandon för att minska frekvent växling mellan mus och tangentbord.

Med Auto Clicker kan du ställa in en klickposition och sedan tilldela en genvägstangent för att utlösa klicket.Genom att trycka på ett kortkommando simuleras en höger-, vänster- eller mittknapp beroende på konfiguration.Nedan utforskar vi de bästa automatiska klickarna för Windows för att automatisera musklick med kortkommandon.

 

1. Auto Clicker från Polar

 

Polars Auto Clicker låter dig konfigurera flera musåtgärder med kortkommandon.För att konfigurera markörpositionen, öppna programmet du vill använda och klicka på Välj markörposition.Klicka sedan på objektet du vill automatisera och klicka på Lägg till position för att spara markörpositionen.Upprepa stegen ovan om du behöver automatisera flera åtgärder.

För att aktivera sparåtgärden, öppna programmet och tryck på standardgenvägen F6.Tryck på knappen igen för att utlösa nästa åtgärd.För att ändra snabbtangenten, öppna Alternativ, klicka på Start/Stopp och tryck på tangentkombinationen du vill tilldela.Klicka på Stopp och OK för att spara den nya genvägen.

DownloadAutoklicker från Polar (fri)

2. OP AutoClicker

 

OP AutoClicker är ett fullfjädrat verktyg för automatisering av musklick.Den har två lägen för markörens position.Du kan välja en aktuell plats eller ange X- och Y-koordinater med alternativet Välj plats.

Den liknar Polars Auto Clicker, men saknar förmågan för flera musåtgärder.Den har dock en inspelnings- och uppspelningsfunktion som kan spela in tangentbords- och musåtgärder och automatisera de inspelade åtgärderna.Du kan ange musknapp, klicktyp och klickintervall.Du kan använda snabbtangentsinställningarna för att ändra tangentbordets standardgenvägar.

DownloadOP AutoClicker (fri)

3. GS Auto Clicker

 

GS Auto Clicker är ett lättviktigt Windows autoklickerprogram.Det är mest användbart om du vill utföra repetitiva uppgifter i ditt spel eller arbetsflöde.

Det erbjuder inte många anpassningsalternativ.Enkla klick-åtgärder utlöses med standard F8-tangenten.Dessutom kan du välja musknapp och klicka stil (enkel eller dubbel), spela in och spela upp för att utföra en uppsättning musåtgärder.Som standard använder den F8 som en snabbtangent, men du kan mappa om den genvägen i alternativen.

DownloadGS Auto Clicker (fri)

4. Max Auto Clicker

 

Max Auto Clicker fungerar som alla andra autoklickare på den här listan.Med hjälp av programmet kan du definiera musknappar, ställa in antalet klick, ändra klicktyp och klicka på en plats.Platsen kan vara vilken plats som helst eller X- och Y-koordinater.

Dessutom kan du också anpassa hastigheten för klickningen och fördröjningen av den automatiska klickaren, vilket simulerar fördröjningen av mänskliga klick.Du kan också spela in och spela upp steg för att automatisera flera musåtgärder.

DownloadMax Auto Clicker (fri)

5. GT Auto Clicker

 

Som namnet antyder är GT Auto Clicker ett verktyg för automatisering av musklick.Den stöder konfigurerbara tidsintervall för vänster, mitten och höger musklick.

Den har en grundläggande inställning.Du kan välja var du vill klicka baserat på din nuvarande markörposition, eller definiera X- och Y-koordinater på skärmen.

Den stöder också vanliga automatiska klickfunktioner, inklusive klickupprepning, klickintervall, klickalternativ och stöd för snabbtangenter.Du kan tilldela olika snabbtangenter för att starta, stoppa och byta applikation.Det är gratis att använda och stöder flera språk.

DownloadGT Auto Clicker (fri)

Om du behöver mer avancerade verktyg för automatisering av musklick, vänligen utforskaPTFBPro.Du kan använda den som en automatisk klicker, makroläsare och systemapplikationsmonitor.Efter detMurgeee Auto Clicker, för att konfigurera och automatisera vänster, höger och mellersta musknapp med kortkommandon.

Bästa Auto Clicker-appar för att automatisera musåtgärder på Windows

Polars Auto Clicker och OP Auto Clicker är två utmärkta verktyg för att automatisera musåtgärder.Du kan använda dem för att automatisera musrörelser i spel, webbläsare och andra applikationer.Om du behöver något mer specifikt, utforska snabbtangenter för att mappa om ditt tangentbord och skapa anpassade genvägar för enskilda appar.

Adress till denna artikel:https://www.kkgcn.com/18453.html
Meddelande om upphovsrätt:Artikeln representerar endast författarens synvinkel, upphovsrätten tillhör den ursprungliga författaren, välkommen att dela denna artikel, vänligen behåll källan för omtryck!

发表 评论


uttryck